WG13B
Lovec motýlů
A cartridge by Maxinoha
N 50° 02.726   E 14° 24.106 N 50° 02.726   E 14° 24.106
Geocache < 1 hour
In Hlavni mesto Praha, Czech Republic
Available Icons:
26 Downloads
Added: 11/18/2017 Updated: 11/27/2017

Starting Location Description

vlaková stanice Praha-Žvahov

About This Cartridge

Pražský motýl v Praze vyhynul

Ještě v 50. letech minulého století byl okáč skalní (Chazara briseis - na snímku) jedním z nejhojnějších pražských motýlů pozdního léta - proto se mu taky říkalo "pražský motýl". Žil po celé republice, vyhovovaly mu stráně podél cest nebo vyšlapané cesty, v Praze se držel hlavně ve skalnatých údolích, jako je Prokopské údolí nebo Dalejský profil. Když v hlavním městě pod heslem "Vraťme přírodu do Prahy" proběhly zalesňovací akce, byly stromy vysazovány i na skalnaté stráně a na pastviny a motýl rychle ztrácel místo, kde by mohl žít. Obrovské pastviny byly rozdrobeny a i jejich zbytky zarůstaly. Naposledy byl nalezen na konci 90. let v Prokopském údolí a dnes už se v Praze nevyskytuje. V podstatě poslední životaschopná populace v ČR je v Českém středohoří a okáč skalní je tak na pokraji vyhynutí v celé republice.

Chybělo málo a motýl vyhynul i na Lounsku. Přestože se zde dochovalo dost stepních trávníků, postupný útlum pastvy související s ekonomickými změnami v 90. letech způsobil, že většina stepí zarůstala příliš vysokou vegetací. Motýla možná zachránilo, že jádro jeho výskytu vrch Raná je od prvopočátků letectví Mekkou příznivců leteckých sportů. Sešlap terénu, doprovodný jev těchto aktivit, byl v ně kterých obdobích jediným faktorem, který na lokalitě udržel nízké trávníky s narušeným drnem. Paraglidisti, rogalisti a po dobní nadšenci, tolik pronásledovaní některými ochranáři, tak nevědomky přispěli k záchraně motýla v ČR.

Řešením je rozšíření péče nejen na všechny obývané lokality, ale i na další potenciálně vhodná stanoviště v širokém okolí. To se neobejde bez asanačních zásahů, včetně likvidace výsadeb některých místně nepůvodních dřevin (např. borovice černé). Jak se ukázalo na Rané, vhodným doplňkem se může stát i podpora sportovního využití dalších lokalit. Letečtí nadšenci z Rané o toto projevili zájem a Správa CHKO České středohoří mění i díky okáči skalnímu názor v pohledu na tyto aktivity. Totéž může platit i pro pěší turistiku – u některých míst je zcela kontraproduktivní prosazovat zákazy vstupu.

zdroj: časopis Živa (1/2009) a ekolist.cz

Cache

Přijďte si zahrát wherigo Lovec motýlů a pomoc tak se sešlapem trávy, který je zapotřebí při přípravě lokality pro navrácení Pražského motýla zpět do Prahy. Cache je umístěna se souhlasem Magistrátu hlavního města Prahy. Cache vznikla ve spolupráci se spolkem Pražská pastvina u příležitosti CITO Vratme okace skalniho do Prokopskeho udoli.

Wherigo cartridge

Vzhledem k různým omezením zařízení jsou k dispozici 2 verze cartridge:
- pro navigace Garmin stahujte z www.wherigo.com
- pro přehrávač WhereYouGo a Wherigo (iPhone) stahujte zde.

Recent Logs