WGA2
Downtown
A cartridge by kikonan
N 48° 08.740   E 17° 06.366 N 48° 08.740   E 17° 06.366
Tour Guide 1-2 hours
In Bratislavský kraj, Slovakia
Available Icons:
139 Downloads
Added: 10/11/2014 Updated: 5/19/2018

About This Cartridge

Táto hra je určená primárne návštevníkom Bratislavy. Je koncipovaná ako prehliadka centra, pričom jednotlivé zastávky okrem informácií o zaujímavých objektoch v Starom meste poskytnú aj rôzne úlohy, ktoré by mali prehliadku spestriť. Takto by sa mali zabaviť aj hráči, ktorí Bratislavské centrum poznajú alebo ich historické detaily nezaujímajú. Prehliadka začína na Župnom námestí a jej dĺžka je menej ako 2 km. S plnením úloh môže hra trvať cca 1,5 hodiny. Samozrejme pri podrobnejšej prehliadke objektov a ich interiérov, s návštevou expozícií a pod. sa môže prechádzka významne natiahnuť. To už ale nechávam na preferenciách hráča.

Hra má okrem štandardného ukladania hry na každom stanovišti zabudovaný aj alternatívny systém obnovy - na každom dosiahnutom stanovišti je hráčovi sprístupnený kód (checkpoint). V prípade potreby je možné zadať tento kód do úplne novej hry (Restore) a tá sa dostane do konzistentného stavu v čase podľa zadaného kódu (chceckpointu).

Pozor! Finál je prístupný od apríla do októbra denne od 9:00 do 19:00, v období od novembra do marca denne od 9:00 - 18:00.

Recent Logs