WGBY
Litenska 13
A cartridge by Maxinoha
N 49° 54.301   E 14° 08.855 N 49° 54.301   E 14° 08.855
Tour Guide 3-4 hours
In Stredocesky kraj, Czech Republic
Available Icons:
151 Downloads
Added: 1/12/2015 Updated: 4/3/2018

Starting Location Description

mestys Liten

About This Cartridge


Městys Liteň

Městys Liteň leží ve Středočeském kraji, v okrese Beroun, v oblasti převážně využívané k zemědělským účelům. Je obklopen desítkami polí, v převážně rovinaté rovině. K Litni patří i osady Běleč, Leč a Vlence.

První písemné zprávy o Litni jsou z roku 1195, avšak známky osídlení zdejší krajiny pocházejí již z mladší doby kamenné. Ve 14. století zde žil rod Buziců. V 16. století byla Liteň připojena k panství rodu Vratislavů z Mitrovic. V roce ukončení třicetileté války se obec stala majetkem hrabat z Bubna a Litic. V 18. století se na Litěň opět vrátil rod Vratislavů.

Na místě původní valdecké tvrze byl postaven zámek v soudobém pozdně barokním slohu. Po rodu Vratislavů z Mitrovic se majitelem liteňského panství stal rod Daubků, jehož potomci ho drželi ve vlastnictví až do roku 2006, vyjma doby, kdy bylo panství v roce 1948 znárodněno a později vráceno v restituci.

V roce 1838 císař Ferdinand V. povýšil Liteň na městys, v roce 1885 pak Liteň získala svůj znak.


Při procházce po okolí městyse si neváhejte vystoupit na vrcholy Střevle, Bacín či Na Cihadle, Z těchto kopců jsou nádherné výhledy do okolní, převážně rovinaté krajiny.Recent Logs