WGC7
Legionar
A cartridge by Maxinoha
N 50° 05.331   E 14° 27.101 N 50° 05.331   E 14° 27.101
Geocache < 1 hour
In Hlavni mesto Praha, Czech Republic
Available Icons:
864 Downloads
Added: 1/14/2015

Starting Location Description

Start je nedaleko Narodniho pamatniku na Vitkove.

About This CartridgeCeskoslovenské legie

Ceskoslovenské legie je oznacení používané pro jednotky zahranicního vojenského odboje za první svetové války. Tento název vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné oznacení revolucní dobrovolná vojska (pozdeji zahranicní cs. vojska).

Základ techto vojsk zacal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníku, kterí se hlásili zejména do carské armády v Rusku. Tito dobrovolníci, již byli v hojném poctu z Varšavy a jejího okolí, v Rusku vytvorili legendární „Ceskou družinu“ (nejednalo se pouze o Cechy a Slováky, ti však meli velkou prevahu). Jiní dobrovolníci vytvorili ve Francii „Rotu Nazdar“.

Podle místa pusobení je lze rozdelit:
- ceskoslovenské legie v Rusku
- ceskoslovenské legie ve Francii
- ceskoslovenské legie v Itálii
K nim je možné pocítat i skupiny v dalších zemích.

Jednotlivé pluky byly císlovány podle místa pusobení: v Rusku od císla 1, ve Francii od císla 21 a v Itálii od císla 31. Koncem války mely jednotky ceskoslovenských zahranicních vojsk celkem pres 100 000 dobrovolníku (dobrovolcu, bratru – oficiální oznacení príslušníka vojska).

Více informací o legionárích je možné najít na stránkách Ceskoslovenské obce legionárské

Recent Logs