Version History

This is the cartridge's version history. It shows what additional work has been done on the cartridge. If the user is sharing the cartridge's source code, you can download specific versions here.
Version Num Date Uploaded Updated By    
Current (3) 3/24/2019 Fajki
  Při přiblížení k zónám je možné se nechat navigovat.
Druhá půlka hry je zjednodušená. Špatně zodpovězená otázka nemusí vždy znamenat konec.
 
2 2/11/2019 Fajki
  Získané indicie se uloží do inventáře hry.
Vyřešený problém s odemykacím kódem na wherigo.com. I ten se uloží do inventáře hry.
Upřesněny otázky u některých křižovatek
 
1 1/23/2019 Fajki